Web Analytics
Publications

Papers

Meyers, M.C., Adams, B.G., Sekaja, L., Buzea, C., Cazan, A-M., Gotea, M., Stefenel, D., van Woerkom, M. (2019). Perceived Organizational Support for the Use of Employees’ Strengths and Employee Well-Being: A Cross-Country Comparison. Journal of Happiness Studies, 20, 1825–1841. doi: 10.1007/s10902-018-0026-8rison

Tziner, A., Buzea, C., Rabenu, E., Shkoler, E., & Truta, C. (2019). Understanding the Relationship Between Antecedents  of Heavy Work Investment (HWI) and Burnout. Amfiteatrul Economic, 21(50), 153-176. doi: 10.24818/EA/2019/50/153

Dimitrova, R., Buzea, C., Uka, F., Zahaj, S., Tausova, J., & Crocetti, E. (2018). Relationships between Identity Domains and Life Satisfaction in Minority and Majority Youth in Albania, Bulgaria, Czech Republic, Kosovo, and  Romania. European Journal of Developmental Psychology, 15, 61–82. doi:10.1080/17405629.2017.1336997

David, D., Andronesi, O., Buzea, C.,  Florian, B., Matu, S., & Vlăsceanu, L. (2017). The 2017 University Metaranking. Romanian University Ranking. Journal of Research in Higher Education, 1(2), 31–50. doi: 10.24193/JRHE.2017.2.2

Buzea, C., & Dimitrova, R. (2017). Positive Affect and the Experience of Meaning in Life Among Romanian Emerging Adults. In R. Dimitrova (Ed.), Well-Being of Youth and Emerging Adults across Cultures (pp. 95–103), NY: Springer.

He, J., Van de Vijver, F. J. R., Fetvadjiev, V. H., Dominguez-Espinosa, A., Adams, B. G., Alonso-Arbiol, I., Aydinli-Karakulak, A., Buzea, C., Dimitrova, R., Fortin Morales, A., Hapunda, G., Ma, S., Sargautyte, R., Schachner, R. K., Sim, S., Suryani, A., Zeinoun, P., & Zhang, R. (2017). On enhancing the cross-cultural comparability of Likert-scale personality and value measures: A comparison of common procedures. European Journal of Personality, 31, 642–657. doi:10.1002/per.2132

Dimitrova, R., van de Vijver, F. J. R., Tausosa, J., Chasiotis, A., Bender, M., Buzea, C., Uka, F., & Tair, E. (2017). Ethnic, Familial, and Religious  Identity of Roma Adolescents in Bulgaria, Czech Republic, Kosovo, and  Romania in Relation to Their Level of Well-Being.Child Development, 88(3), 693–709. doi: 10.1111/cdev.12786

Andronesi, O., Banabic, D., Buzea, C. si David, D. (2016). Raport asupra Exercițiului Național de Metaranking Universitar - 2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Revista de Politica Stiintei si Scientometrie, 5(4), 267–277.

Dimitrova, R., Crocetti, E., Buzea, C., Jordanov, V., Kosic, M., Tair, E., Taušovį, J., van Cittert, N., Uka, F. (2016).The Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): Measurement invariance and cross-national comparisons of youth from seven European countries. European Journal of Psychological Assessment, 32(2), 119–127. doi:10.1027/1015-5759/a000241

Buzea, C. & Dimitrova, R. (2016). Internal versus external ethnic identification of Roma: Implications for social inclusion in Romania. Revista de Asistenta Sociala, 3, 93–102.

Adams, G.B., Buzea, C. Cazan, A-M., Sekaja, L., Stefenel, D., Gotea, M., &  Meyers, C. (2016). Measurement Invariance of the Tilburg Work Identity Scale for Commitment and Reconsideration of Commitment (TWIS-CRC) in Romania, England, the Netherlands, and South Africa. Psihologia Resurselor Umane, 14(2), 122–135.

Buzea, C. (2016). Sistemul motivațional. In G. Neamțu (Ed.), Enciclopedia Asistenței Sociale. (pp. 821825). Iasi: Editura Polirom.

Dimitrova, R., Buzea, C., Abubakar, A., & Stefenel, D. (2016). Measurement Invariance of the Satisfaction with Life Scale in Roma Minority and Romanian Majority Adolescents in Romania. Psihologia Resurselor Umane, 14(2), 111–121.

Buzea, C. (2015). Strategii de reducere a inechității īn context cultural romānesc. In G. Ratulea (Ed.). Justitie si coeziune sociala (pp. 131–146). Iaşi: Editura Institutul European.

Surdu, M., & Buzea, C. (2015). A content analysis of work-related jokes in British, French, German and Romanian cultural contexts. International Psychology Bulletin, 19(4),  21–25.

Buzea, C. (2015). Romanian Employees’ Folk Theory on Work: A Qualitative Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences. International Conference PsiWorld 2014, Vol. 187, 196–200. doi:10.1016/j.sbspro.2015.03.037

Dimitrova, R., Buzea, C., Ljujic, V. & Jordanov, V. (2015). Nationalistic Attitudes and Perceived Threat Determine Romaphobia among Bulgarian and Romanian Youth. Revista de Asistență Socială, 3, 33–47.

Buzea, C. (2014). Equity theory constructs in a Romanian cultural context. Human Resource Development Quarterly, 25, 421–439. doi:10.1002/hrdq.21184.

Dimitrova, R., Buzea, C., & Jordanov, V. (2013). Ethnic and personal identity enhance life satisfaction of Bulgarian and Romanian youth, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 6(55), 127–132.

Dimitrova, R., Buzea, C., Ljujic, V., & Jordanov, V. (2013). Nationalism and identity of Bulgarian and Romanian youth, Studia UBB Sociologia, LVIII (1), 69–86

Buzea, C., & Mesesan-Schmitz, L. (2013). The Employee-Employer Exchange in the Romanian Cultural Context, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 6(56), 103–110.

Buzea, C. (2013). Using factorial survey method to study foster care placement decisions. Social Work Review, 2, 47–58.

Buzea, C., Mesesan-Schmitz, L., &  Van de Vijver, F. J. R. (2013). Reward-Allocation Judgments in Romania: A Factorial Survey Approach. Review of Research and Social Intervention, 40, 107–123.

Buzea, C. (2012). Distributive justice preferences and cultural factors in Romania. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 5(54), 127-134.

Popescu, M., Buzea, C.,  & Lache, S. (2011). Resistance to information technology implementation in universities. Proceedings of The 7th International Conference on Management of Technological Changes - MTC, (pp. 661–664) vol.1.

Buzea C., & Scarneci, F. (2011). Occupational prestige in Romania - an exploratory study. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 4 (53), 1, 9–18.

Buzea, C., & Scarneci, F. (2011). Measuring occupational prestige in Romania. In C. I. Murzea şi A. Repanovici (Eds.). Proceeding of The International Conference Liability and Scientific Enquiry (pp. 95-101). WSEAS Press.

Buzea, C., & Popescu, M. (2011). Librarians’ work motivation assessment: a methodological framework based on equity theory. Īn Proceedings of International Conferince BIBLIO 2011, (pp. 127-130). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Buzea, C., & Popescu, M. (2010). Student involvement in quality assurance and assessment. Īn Proceeding of The 2nd International Conference - Institutional Strategic Quality Management in Higher Education ISQM 2010, vol. 1, 65-70. Brasov: Editura Universitatii Transilvania din Brasov.

Buzea, C., & Marc, C.M. (2010). Folk theory and work motivation research. Annals of the Oradea University, XIX (1) 464-473.

Buzea, C., & Marc, C.M. (2010). Economic crisis and labour market in Brasov county. Annals of the Oradea University, XIX (3), 415-423.

Marc, C., & Buzea, C. (2010). Romania's private pensions system. Īn Proceeding of The 8th International Conference “Challenges in Higher Education and Research in the 21-st Century”, 289-292.

Buzea, C. (2009). Evaluarea motivaţiei īn muncă – un model de operaţionalizare. Īn ACUM 2009 - Colocviulinternaţional de ştiinţe sociale, (pp. 134-145). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Buzea, C. (2009). Teoria echităţii şi justiţia organizaţională – implicaţii practice şi manageriale. Īn ACUM 2008 - Colocviul internaţional de ştiinţe sociale, (pp. 295-302). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Buzea, C. şi Buzea, R. (2009). Schiţă pentru profilul comunitar. Gārcin Săcele – comunitate cu populaţie majoritar romă. Īn ACUM 2008 - Colocviul internaţional de ştiinţe sociale, (pp. 288-294). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Buzea, C. (2008). Analyzing social image of organizations – a practical application on Department of Community Police of Brasov City, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 1(50), 467-473.

Buzea, C. (2008). The Job Evaluation – Practical Guide. Annals of the University of Oradea, IX, 432-435.

Ungurean, Şt., Buzea, C., Drăghici, C., Perniu, D., & Coman, Gh. Relaţia calitatea mediului - sănătate publică - o problemă a stilului de viaţă. Īn Simpozionul Internaţional “Universitatea ca resursă de cercetare valorificată la nivelul comunităţii locale, (pp. 235-241). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Buzea, C. (2008). Orientarea şi socializarea noilor angajaţi. Īn ACUM 2007 - Colocviul internaţional de ştiinţe sociale, (pp. 489-492). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Buzea, C. (2007). The Predictive Validity of Selection Methods in Staffing Activities. Buletinul Universităţii Transilvania, 14(49), 635-638.

Manea, C., & Ardelean, C. (2007). The multi-paradigm approach to evaluating work motivation. Annals of the Oradea University, V, 1968-1974.

Manea, C. (2007). Evaluarea motivaţiei īn muncă. Modelul D. McClelland (scala R-P-A). īn ACUM 2006 - Colocviul internaţional de ştiinţe sociale, (pp. 356-360). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Manea, C. (2007). Analiza fluctuaţiei de personal. Īn ACUM 2006 - Colocviul internaţional de ştiinţe sociale, (pp. 374–377). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Manea, C. (2006). Analytical schemes in the job evaluation process, Buletinul Universităţii Transilvania, 13, 505–508.

Manea, C. (2006). Interviul de selecţie. Limite si erori de utilizare. Īn Gh. Onuţ (Ed.). Situări mişcate. Studii social-umane in memoriam Alexandru Deniforescu, (pp. 143–147). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Manea, C. (2006). Implicaţii practice şi manageriale ale teoriilor motivaţiei. Īn Gh. Onuţ (Ed.). Situări mişcate. Studii social-umane in memoriam Alexandru Deniforescu, (pp. 149-163). Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Manea, C. (2006). Proiectarea si analiza postului. Īn Dezvoltare si integrare comunitara: simpozion naţional cu participare internaţionala, (pp. 270–275). Editura Universităţii Transilvania din Braşov

Manea, C. (2005).Recrutarea internă şi politica de mobilitate a personalului. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference, Economy and Globalisation, I, 319-324.

Manea, C. (2005). Integrarea personalului-ghid practic. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference, Economy and Globalisation, I, 319-324.

Manea, C. (2005). Managementul recompenselor. Decizii strategice privind design-ul sistemului de recompense. Buletinul Ştiinţific al Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, 6, 213-218.

Manea, C. (2005). Aplicarea modelului combinat A. Maslow - F. Herzberg in evaluarea motivaţiei īn munca a staff-ului managerial. Buletinul Ştiinţific al Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, 4, 22-26.

Manea, C. (2005). Analiza nevoilor si aspiraţiilor angajaţilor prin metoda Team Sugestion System. Buletinul Ştiinţific al Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir, 4. 17-21

 

Books

Buzea, C. & Moasa, H. (Eds). (in press). Managementul Resursei Umane. Teorii in practica profesionala. Iasi: Editura Institutul European.

Buzea, C. (Ed.) (2014). Gestiunea si dezvoltarea resursei umane. Aplicatii practice. Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana.

Buzea, C. (2013). Work Motivation and Work Values in the Romanian Cultural Context.Saarbrucken, Germany: Lambert Academic Publishing.

Buzea, C. (2010). Motivaţia. Teorii şi practici. Iaşi: Editura Institutul European.

Manea, C (2007). Asigurarea resursei umane (staffing). 80 de īntrebări şi răspunsuri despre recrutarea, selecţia şi integrarea resursei umane. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

[About me] [Publications] [Contact]